راهنمای سریع برای آزمون AB در Google Analytics

راهنمای سریع برای آزمون AB در Google Analytics

راهنمای سریع برای آزمون AB در Google Analytics طراحی یک وب سایت و یا سئو سایت، هنر و علم است. Google Analytics به شما امکان میدهد که صفحات فرود و ایدههای طراحی، بهترین نتایج را برای کسب و کارتان به ارمغان بیاورند و به شما امکان میدهند وبسایت خود را برای تبدیل بهینه سازی کنید. ایجاد تغییر در طرح محتوای شما به شرکت شما اجازه می دهد تا ایده های طراحی را آزمایش کند و مطمئن شوید که اجزای مؤثر برای اهداف شما را انتخاب کنید. ادامه مطلب