عمر دامنه در سئو سایت

عمر دامنه در سئو سایت

عمر دامنه در سئو سایت

سئو

آیا تا به حال فکر کرده اید عمر دامنه در سئو سایت چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

سئو دارای یک نظم و استراتژی بسیار پیچیده می باشد که به توجه کامل نیاز دارد.
الگوریتم ها و استراتژی های موتورهای جست و جو بخصوص گوگل مدام در حال پیشرفت، توسعه و تغییر است.

این تغییر و تحول سبب می شود که فقط سئو کاران حرفه ای بتوانند کار خود را گسترش دهند، در رقابت باقی بمانند و پروژه های مشتریان را با موفقیت تحویلشان دهند.

عوامل مهم در سئو

تیم مک سئو قصد دارد برخی از فاکتورهای سئو را در سایت برای شما قرار دهد که یکی از این فاکتورها ، عمر دامنه در سئو سایت است

ادامه مطلب