تاثیر ساب دامین در سئو

تاثیر ساب دامنه در سئو

تاثیر ساب دامنه در سئو

آموزش سئو

تاثیر ساب دامنه در سئو : ساب دامنه چیست و چگونه آنها بر جستجوگرها و فرایند سئو تاثیر می گذارد؟

شما احتمالا در سرتاسر زمانهای مختلف جستجو در اینترنت با دامنه های مختلف و ساب دامنه های متعددی روبرو می شوید. اما شاید شما همیشه تعجب کنید که چرا شرکت ها از ساب دامین ها استفاده می کنند؟

چگونه شما می توانید از ساب دامنه، مزیت آنها و تاثیرشان در سئو سایتتان استفاده کنید.

ادامه مطلب