سئو یعنی چه

سئو در سراسر جهان ایجاد وب سایت های بین المللی

سئو در سراسر جهان ایجاد وب سایت های بین المللی

اگر تا به حال هفته گذشته با جان الیور تماشا کرده بودید، احتمالا دربارۀ کمربند مجدد او می دانید که او فقط یک کشور خارجی را اشتباه می داند تا مشخص کند که هیچ کدام از این خطا را متوجه نشده اند. برای من، این یکی از آنهایی است که “خنده دار است زیرا این درست است” نوع موقعیت. وقتی به جغرافیای خارجی می آید، وحشتناک است.این خیلی حرفه ای نیست، تا زمانی که من توسط یک مشتری که می خواست وبسایت مورد هدف آلمان را استخدام کند، استخدام نشد. مطمئنا، من از آلمان شنیدم اما من نمی دانستم که چگونه به آلمان تبدیل شود. ادامه مطلب