تاثیر سابقه دامنه در سئو

تاثیر سابقه دامنه در سئو

تاثیر سابقه دامنه در سئو

آموزش سئو

تاثیر سابقه دامنه در سئو : می توان گفت که موتورهای جست و جو بخصوص گوگل که در ایران بیشترین محبوبیت را دارد، بسیار هوشمند می باشد و تقریبا همه چیز را درک می کنند.

گوگل ربات و الگوریتم های بسیاری دارد که با آن ها همه چیز را مورد بررسی قرار می دهد.

بیش از ۲۰۰ عامل مختلف وجود دارد که هرکدام در سئو سایت و رتبه بندی تاثیر گذار هستند. در مطالب آموزش سئو که توسط تیم مک سئو تهیه می شود به بررسی این فاکتورها می پردازیم. یک عامل دیگر درمورد سابقه دامنه سایت و تاثیر سابقه دامنه در سئو می باشد.

ادامه مطلب