برچسب عنوان در سئو

برچسب عنوان در سئو

برچسب عنوان در سئو

آموزش سئو

برچسب عنوان در سئو نقش بسیار مهمی دارد که این برچسب یک عنصر HTML به حساب می آید و عنوان صفحه را مشخص می کند.

تگ های درون صفحه توسط موتورهای جستوجو شناسایی و خوانده می شوند و در صفحات نتایج جست و جو قرار می گیرند تا کاربران بتوانند بر روی آنها کلیک کنند.

ادامه مطلب