الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل

خب اگر ما می خواهیم توضیحاتی در مورد الگوریتم های گوگل به شما بدهیم ولی شما باید اول از همه این موضوعات معنی کلی الگوریتم را بدانید.
می توانید الگوریتم ها را این گونه معنا کنیم که به مجموعه ای از دستورالعمل ها گفته می شود که به صورت متناوب در ترتیب خاص و حرفه ای قابل اجرا هستند و قرار است مسئله ای را برای ما حل کنند و یا راه حل آن مسئله باشند.

در معنی کامل الگوریتم، روشی است برای اینکه ما بتوانیم گام به گام یک مسئله را حل کنیم به عنوان مثال روشی که در مدرسه ها برای محاسبه ی معدل استفاده می شود را می توانید یکی از نمونه های الگوریتم ها نامید.

الگوریتم های گوگل
الگوریتم های گوگل

شرایط الگوریتم های گوگل

برای الگوریتم ها معیار ها و یا شرایطی نیز وجود دارد که عبارتند از:

ورودی: الگوریتم ها باید دارای دستورالعمل ورودی باشند، برای دریافت و یا وارد کردن هر چیزی به خودشان.
خروجی: دستورالعمل های برای مواقع خروج و یا پایان برنامه که بتواند به ما نتیجه کلی فرآیند را نشان دهد.
قطمیت: یک سری مباحث و دستور العمل هایی که وارد می کنید که هر کاری بخواهید را انجام دهند و خود شما آن ها را درست می کنید که بتواند به شما کمک کند، تمامی این کار ها برای کمک به کسی است که می خواهد از الگوریتم استفاده کند.
محدودیت: محدودیت که شما برای دستورالعمل ها در نظر میگیرید که بیشتر از آن و یا کمتر از آن کاری انجام ندهد.

حال با توجه به تمامی این تفاصیر شرکت گوگل نیز در نظر داشته است که با استفاده از الگوریتم های فوق حرفه ای و پیشرفته ای که خود برای موتور های جستوجو گر خود در نظر گرفته است بتواند هم به ما صابحان سایت ها کمکی کند و اینکه بتواند خود ما را زیر نظر بگیرد و یا نتیجه سنجی کند.

باید ببینید الگوریتم گوگل از ما چه چیزی می خواهد و یا چه کاری را باید انجام دهیم و یا نباید انجام دهیم. همچنین بیشتر افراد با دانستن برخی از کارایی های الگوریتم های گوگل می تواند کمک زیادی به خود و سایت خود بکنند و بر آن اساس سایت را بال بکشند و یا پایین بیاورند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.